Projektowanie logo

Regulamin serwisu złapgrafika.pl

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Definicje obowiązujące w niniejszym regulaminie
 3. Rejestracja Konta w Serwisie
 4. Korzystanie z Konta w Serwisie przez Użytkownika
 5. Zakładanie konkursu i obowiązki Zleceniodawcy
 6. Zgłaszanie Pracy w Konkursie i obowiązki Zleceniobiorcy
 7. Dodawania pracy przez Grafika do Marketu
 8. Kupowanie loga w Markecie przez Klienta
 9. Zastrzeżenia i postanowienia końcowe
 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin stanowi umowę między Serwisem, Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
  2. Każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu musi zaakceptować regulamin, oraz przestrzegać wszystkich jego punktów.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, któregokolwiek punktu regulaminu w dowolnym czasie.
  4. Wszystkie kwestie sporne są rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.
 2. Definicje obowiązujące w niniejszym regulaminie
  1. Regulamin - niniejszy regulamin obowiązujący w Serwisie.
  2. Serwis/Portal - pojęcia określające stronę zlapgrafika.pl.
  3. Usługodawca - właściciel Serwisu.
  4. Rejestracja - proces założenia Konta w Serwisie, co wiąże się z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu.
  5. Zleceniodawca/Klient - osoba zarejestrowana w Serwisie zakładająca konkurs.
  6. Zleceniobiorca/Grafik - osoba zarejestrowana w Serwisie, która składa swoje prace w konkursach założonych przez Zleceniodawcę.
  7. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie.
  8. Konto - konto Użytkownika.
  9. Banowanie - proces polegający za czasowym, bądź stałym zablokowaniu Konta Użytkownika.
  10. Konkurs - procedura polegająca na wypełnieniu formularza zakładania konkursu przez Zleceniodawcę mającą na celu wybranie jednej z Ofert zamieszczonych przez Grafików. Autor (Grafik) zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę zgodną z Regulaminem.
  11. Oferta/Praca/Projekt - materiał (także tekstowy) zamieszczony przez Grafika w Konkursie.
  12. Wygrana Konkursu - proces polegający na wybraniu przez Zleceniodawcę jednej z Prac zamieszczonych przez Grafików w Konkursie (co wiąże się z przekazaniem Nagrody Grafikowi).
  13. Zwycięzca Konkursu - Grafik, któremu przypadła Wygrana Konkursu.
  14. Nagroda - kwota pieniężna ustalona pomiędzy Usługodawcą i Zleceniodawcą, za pomocą formularza zakładania Konkursu przyznawana Zwycięzcy Konkursu.
  15. Budżet - kwota pieniężna jaką sam ustala Zleceniodawca, która po zakończeniu Konkursu zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu.
  16. Prowizja - kwota pieniężna pobierana przez Usługodawcę od Zleceniodawcy za założenie Konkursu.
  17. Koszta Dodatkowe - kwota pieniężna jaką pobiera Usługodawca od Zleceniodawcy za wykupienie dodatkowych opcji dotyczących konkursu takich jak promowanie Konkursu, przedłużenie czasu trwania itp.
  18. Treść/Zasoby - wszelkie materiały, zarówno tekstowe jak i graficzne zamieszczone w Serwisie, włącznie z Projektami Grafików.
  19. Market - część Serwisu poświęcona natychmiastowemu kupowaniu gotowego loga przez Klienta od Grafika za pośrednictwem Serwisu.
 3. Rejestracja Konta w Serwisie
  1. Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności zawartych w Serwisie (min. logować się, zakładać Konkursu, składać Oferty, pisać komentarze) należy się w nim Zarejestrować za pomocą formularza rejestracyjnego.
  2. Proces rejestracji wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
  3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik deklaruje, iż ma ukończone 18 lat, bądź posiada zdolność do czynności prawnych.
   1. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika Usługodawca ma prawo zbanować lub całkowicie usunąć jego Konto.
   2. W przypadku Wygranej Konkursu przez Użytkownika, który nie podał prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji możliwe jest nieprzyznanie mu Nagrody.
  4. Użytkownik zobowiązuje się strzec prywatności i bezpieczeństwa danych przechowywanych w Serwisie (min. swój adres email i hasło).
  5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta bez podania przyczyny.
  7. Użytkownik może usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi (takimi jak adres email, adres ip, nazwa użytkownika) pisząc na adres kontakt@zlapgrafika.pl
 4. Korzystanie z Konta w Serwisie przez Użytkownika
  1. Zarejestrowana osoba może się logować w Serwisie w celu korzystania ze wszystkich jego funkcjonalności, w tym:
   1. Zakładać Konkursy
   2. Składać prace w Konkursach
   3. Komentować Prace jak i Konkursy
    1. Zabrania się w treści komentarzy publikowania hiperłączy, adresów email czy innej formy reklamy serwisów lub osób zewnętrznych z wyjątkiem próby zwrócenia uwagi na plagiat.
    2. W komentarzach obowiązują zasady poprawnej polszczyzny, niedozwolone jest słownictwo wulgarne, czy tworzenie spamu.
    3. Administracja ma prawo usunąć komentarze bez podania przyczyny.
   4. Oceniać pracę innych Grafików
    1. Ocena pracy nie ma żadnego wpływu na Wygraną w Konkursie, może jedynie pomóc Zleceniodawcy w podjęciu decyzji.
    2. Użytkownicy nie mogą oceniać własnych Prac.
    3. Administracja ma prawo usunąć głosy jeśli zajdzie podejrzenie, iż zostały one "nabite".
   5. Użytkownik nie może odsprzedać lub użyczać swojego Konta osobom trzecim.
  2. Zabronione jest podszywanie się pod osoby trzecie.
  3. Zabronione jest w jakikolwiek sposób naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych praw własności intelektualnej.
  4. Zabroniona jest jakakolwiek forma reklamy bez wiedzy i zezwolenia Serwisu.
 5. Zakładanie konkursu i obowiązki Zleceniodawcy
  1. Konkurs może założyć każdy Zleceniodawca poprzez formularz zakładania konkursu dostępny po zalogowaniu.
  2. Konkursem mogą być objęte następujące usługi:
   1. Projekt logotypu
   2. Projekt szaty graficznej strony internetowej (layout)
   3. Projekt wizytówki
   4. Projekt ulotki reklamowej
   5. Projekt plakatu
   6. Projekt karty dań
   7. Pakiet firmowy (np. projekt logo, wizytówki i papierów firmowych)
   8. Projekt graficzny inny niż wymienione
   9. Pomysł na nazwę firmy, produktu, wyrobu itp.
  3. Konkurs (z wyłączeniem "Pomysłu na...") może obejmować wyłącznie usługi graficzne. Nie może obejmować programowania, druku itp.
  4. Klient zobowiązany jest do dokładnego i przemyślanego wypełnienia formularza konkursu. Winien dokładnie wybrać kategorię, opisać szczegóły Konkursu takie jak kolorystyka, kształt, grupę docelową i wszystko inne, co może być przydatne dla uczestników konkursu. Serwis nie odpowiada za treść opisu Konkursów.
  5. Do opisu Konkursu Zleceniodawca może dodać załączniki graficzne, np. w postaci istniejących logotypów, aby nakierować Grafików.
  6. Administracja serwisu ma prawo dokonać drobnych korekt w opisie konkursu.
  7. W przypadku Konkursów dotyczących treści dla dorosłych Zleceniodawca winien wykupić opcję widoczności konkursu tylko dla Użytkowników Serwisu (opisane w dalszej części regulaminu).
  8. Jeden konkurs może dotyczyć tylko jednego typu grafiki. Nie można w jednym konkursie zlecić wykonania np. logotypu i projektu strony www. Wyjątkiem jest konkurs na Pakiet firmowy, w którym zleceniodawca zleca wykonanie logotypu, wizytówki i papierów firmowych lub konkurs, w którym zleceniodawca określa wykonanie kilku wariantów grafiki, np. 3 różne bannery reklamowe.
  9. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcie Konkursu i jego Ofert jeśli narusza on prawa autorskie lub polskie prawo.
  10. Ostatnim krokiem zakładania Konkursu przez Zleceniodawcę jest dokonanie przez niego opłaty w wysokości ustalonego przez niego Budżetu powiększonego o Prowizję portalu, która wynosi 30% kwoty ustalonego budżetu, Opłaty Dodatkowe i podatek VAT (23%) na konto Usługodawcy.
   1. Przed dokonaniem opłaty Konkurs będzie miał status nieaktywnego i nie będzie widoczny w serwisie.
   2. Zleceniodawca może dokonać opłaty na dwa sposoby:
    1. Przelewami online dostępnymi w ostatnim punkcie formularza zakładania Konkursu. Wtedy po dokonaniu opłaty Konkurs automatycznie otrzyma status aktywnego i pojawi się na stronie (chyba, że Zleceniodawca nie ukończy poprawnie procesu płatności, w takim przypadku konkurs zostanie aktywowany po zaksięgowaniu opłaty).
    2. Przelewem tradycyjnym. Konkurs otrzyma status aktywny dopiero po zaksięgowaniu opłaty na koncie.
   3. Czas zakończenia Konkursu jest naliczany od momentu otrzymania przez Konkurs statusu aktywny.
  11. Podczas zakładania Konkursu Zleceniodawca może wybrać dodatkowe opcje płatne wg cennika. Są to:
   1. Przedłużenie czasu trwania Konkursu z podstawowych 7 dni do 21 dni. Opłata pobierana za każdy dodatkowy dzień.
   2. Opcję promowania (wyróżnienia) Konkursu. Promowany Konkurs przez cały czas trwania Konkursu będzie miał bogatszą formę graficzną, oraz znajdował się na liście konkursów nad konkursami niepromowanymi. W przypadku, gdy kilka Konkursów będzie promowanych w ten sposób kolejność wyświetlania będzie uzależniona od kolejności założenia Konkursów
   3. Szczegóły Konkursu widoczne tylko dla społeczności Serwisu. Po wykupieniu tej usługi przy konkursie pojawi się grafika kłódki, a jego szczegóły będą mogły zobaczyć jedynie zarejestrowani Graficy.
   4. Opcję widoczności prac - tylko Zleceniodawca będzie mógł oglądać zamieszczone prace, aż do zakończenia etapu składania prac.
   5. Wydłużenie czasu trwania wyboru pracy zwycięskiej do 7 dni.
   6. Konkurs tajny. Trzy dni po wyłonieniu zwycięzcy przez Zleceniodawcę zarówno konkurs jak i wszystkie dodane do niego prace zostaną ukryte i nikt nie będzie mógł ich zobaczyć.
   7. Dodatkowe płatne promowanie na Facebooku. Dzięki tej opcji stworzymy post promoujący konkurs i za całą wybraną kwotę wypromujemy go w użytkownikach o zainteresowaniach graficznych z całej Polski w czasie 4 dni. Po skończonej promocji prześlemy raport z działań.
  12. Aktywny Konkurs będzie widoczny na stronie głównej Serwisu. Jeśli aktywnych Konkursów w danym czasie jest więcej będą one wyświetlane w kolejności rosnącej biorąc pod uwagę czas pozostały do zakończenia Konkursu (pomijając Konkurs wyróżniony).
  13. Konkursy widoczne na stronie głównej będą zawierały informację o rodzaju Konkursu (logotyp, layout itp.), tytuł Konkursu, liczbę nadesłanych Prac, budżet, ikony oznaczające opcje dodatkowe oraz czas jaki pozostał do końca Konkursu.
  14. Graficy zostaną poinformowani o nowym konkursie za pomocą newslettera serwisu (tylko dla konkursów, których budżet wynosi 300 PLN lub więcej), na portalu Facebook, oraz przez powiadomienia przeglądarki (push notifications).
  15. Po kliknięciu na Konkurs widoczny na stronie głównej użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony danego Konkursu, w którym będzie mógł przeczytać opis Konkursu, przeglądać nadesłane prace (o ile nie została wykupiona opcja nie zezwalająca na to), pisać komentarze, oceniać prac, a w końcu dodać własną pracę.
  16. Czas trwania Konkursu bez dodatkowych opłat wynosi 7 dni.
  17. Zleceniodawca ma prawo przedłużyć czas trwania Konkursu w trakcie jego trwania o 14 dni dokonując dodatkowej opłaty wg cennika. Aby przedłożyć Konkurs w trakcie jego trwania Zleceniodawca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
  18. Zleceniodawca może zwiększyć budżet konkursu w trakcie jego trwania. Aby to zrobić należy skontaktować się z Usługodawcą.
  19. Zleceniodawca może domagać się edycji danych zamieszczonych w opisie Konkursu. W takiej sytuacji winien skontaktować się z Usługodawcą, wskazać co należy zmienić, bądź dodać, a na żądanie Usługodawcy podać przyczynę. Usługodawca ma prawo odmówić dokonania korekty.
  20. Zleceniodawca sam ustala Budżet dotyczący Konkursu. (Do Budżetu zostanie doliczony podatek VAT).
  21. Po zakończonym konkursie Usługodawca wystawia fakturę VAT (przesyłaną pocztą elektroniczną).
  22. Usługodawca pobiera Prowizję za założenie Konkursu w wysokości 30% Budżetu.
  23. Zleceniodawca, oraz Administrator w trakcie trwania konkursu może wyróżnić dowolną ilość prac - takie prace będą pojawiały się w pierwszej kolejności na liście prac.
  24. Zleceniodawca powinien wyłonić Zwycięzcę Konkursu w czasie do 3 dni od czasu zakończenia Konkursu. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie automatycznie godzi się na wykupienie opcji przedłużenia czasu wyboru zwycięzcy do 7 dni i wystawienie faktury VAT na kwotę 19zł netto (jeśli podczas tego terminu zwycięzca nie zostanie wyłoniony użytkownik godzi się na wykupienie opcji przedłużenia czasu wyboru zwycięzcy o kolejne 4 dni kosztem 19zł netto - i tak, aż do wybrania zwycięzcy).
  25. Raz wyłoniony Zwycięzca jest nieodwołalny (o ile praca spełnia warunki Regulaminu).
  26. Zleceniodawca ma obowiązek przed otrzymaniem plików zwycięskiej pracy przesłać dane potrzebne do rozliczenia.
  27. Po wyłonieniu Zwycięzcy i przesłaniu danych z powyższego punktu Zleceniodawca w czasie do 3 dni roboczych otrzyma drogą elektroniczną pliki od Grafika.
  28. Po otrzymaniu przez Zleceniodawcę plików od Grafika Zleceniodawca ma 2 dni robocze na zgłoszenie ewentualnych uwag, nieścisłości, niekompletności materiałów co do otrzymanego projektu. Po tym czasie Konkurs i wszelkie formalności uznaje się za zakończone.
  29. Wraz z otrzymaną pracą Zleceniodawca otrzymuje adres e-mail do zwycięskiego Grafika w celu późniejszej ewentualnej współpracy.
  30. Jeśli w Konkursie pojawi się mniej niż 20 Prac, a Zleceniodawca nie zdecyduje się wyłonić zwycięzcy Budżet konkursu, wraz z prowizją serwisu, oraz opłatami dodatkowymi (z wyjątkiem opcji dodatkowego promowania na Facebooku) zostanie mu w całości zwrócony.
  31. Zleceniodawca i Grafik nie mogą podejmować żadnych działań w celu wyeliminowania portalu zlapgrafika.pl z organizacji Konkursu, w tym nie mogą komunikować się bezpośrednio poza stroną zlapgrafika.pl.
  32. Jeżeli w okresie wybierania zwycięzcy zostaną usunięte prace wyróżnione (np. z powodu nadużyć) Zleceniodawca ma prawo żądać darmowego przedłużenia konkursu o 5 dni.
  33. Warunki zawarte w konkursie są wiążące.
 6. Zgłaszanie Pracy w Konkursie i obowiązki Zleceniobiorcy
  1. Każdy Grafik ma prawo zamieścić dowolną ilość Prac w każdym z Konkursów
  2. Biorąc udział w Konkursie Grafik deklaruje, że składana Praca jest jego własnością i posiada do niej prawa autorskie. Ewentualny brak takich uprawnień powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Użytkownika, w tym w szczególności wobec Zleceniodawcy, a także wobec Właściciela Serwisu.
  3. Dopuszczalne jest korzystanie z clipartów, renderów, zdjęć stockowych, do których posiada się prawa. Wyjątkiem jest konkurs na logotyp, w którym niedopuszczalne jest korzystanie z "gotowców".
  4. ​Niedopuszczalne jest wykorzystywanie całości, bądź fragmentów clipartów, lub innych gotowych materiałów w konkursie na logotyp. Prace zawierające takie materiały będą usuwane, a ich autorzy karani.
  5. Zgłoszona Praca musi się składać z Grafiki (bądź kilku Grafik w przypadku, gdy Zleceniobiorca chce przedstawić np. kilka wariantów tej samej pracy, kilka podstron danego layoutu, itp.). 
  6. Zgłoszona praca nie może zawierać danych kontaktowych do grafika tj. adresu email, telefonu, adresu www.
  7. Zabrania się zamieszczania Zleceniodawcom projektów we własmym konkursie.
  8. Każdą zgłoszoną grafikę w Pracy można opatrzyć opisem.
  9. Praca zgłoszona w Konkursie może zostać usunięta na prośbę autora pracy. Administracja ma jednak prawo odmówić usunięcia pracy.
  10. Praca nie może łamać praw autorskich, polskiego prawa, ani Regulaminu.
  11. Kwota Budżetu Konkursu jest wiążąca.
  12. Termin zakończenia Konkursu jest wiążący, chyba, że Zleceniodawca zdecyduje się go przedłużyć.
  13. Zwycięzca Konkursu o tym fakcie zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. W takiej sytuacji zobowiązany jest przesłać zwycięskie, kompletne i zgadzające się z zamieszczoną pracą materiały pocztą elektroniczną do administratora Strony.
  14. Wraz z przesyłaną zwycięską pracą grafik jest zobowiązany również przesłać w wiadomści email swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer rachunku bankowego, na które ma zostać przelana wygrana z konkursu. Jeśli wygrana w konkursie przekracza 2000zł wymagane jest także przesłanie PESELu i nazwy urzędu skarbowego.
  15. Zleceniodawca ma 2 dni od czasu przesłania przez Grafika materiałów na wytknięcie nieścisłości dotyczących Pracy.
  16. W przypadku wykrycia w przesłanych materiałach nieścisłości Grafik jest zobowiązany do naniesienia poprawek/przesłania Pracy w odpowiednim formacie.
  17. Na życzenie klienta grafik jest zobowiązany nanieść na projekt drobne poprawki.
  18. Po zatwierdzeniu nadasłanej Pracy przez Zleceniodawcę Grafik otrzymuje zapłatę na konto w wysokości ustalonego Budżetu po potrąceniu 10% podatku jeśli wygrana w konkursie wynosi więcej niż 2000 PLN.
  19. Po zakończeniu konkursu Grafik przenosi wszelkie prawa autorskie na Zleceniodawcę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do projektu. Nagroda w konkursie stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Zleceniodawcę majątkowych praw autorskich. Zleceniodawca zakupiony projekt może modyfikować wg własnego uznania. 
  20. Na życzenie Zleceniodawcy Grafik powinien przesłać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu.
  21. Wszelkie zamieszczone przez Grafików materiały w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich i zabrania się ich kopiowania, modyfikacji, reprodukowania, czy pobierania.
  22. Zamieszczone materiały mogą być zabezpieczone znakiem wodnym.
  23. W systemie komentarzy zabrania się wpisywania adresów e-mail, www, numerów telefonów itp. chyba, że mają na celu demaskację plagiatu.
  24. Serwis może wykorzystywać zamieszczone prace w celach promocyjnych.
  25. Serwis zastrzega prawo do usunięcia prac, które są rażąco nieestetyczne, niskiej jakości lub niezgodne z opisem konkursu
 7. Dodawania pracy przez Grafika do Marketu
  1. Serwis umożliwia zawieranie umów sprzedaży gotowych projektów graficznych na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
  2. W sprzedaży projektów mogą brać udział Użytkownicy uprawnieni do dysponowania i korzystania z wystawionych przez siebie projektów graficznych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.). Zabrania się dodawania plagiatów, oraz prac zawierających gotowe materiały lub ich fragmenty jak cliparty, rendery itp.
  3. Aby dodać logo do Marketu należy się zalogować i skorzystać z formularz dodawania wypełniając odpowiednio wymagane pola. Grafik jest zobowiązany dodać logo w rozszerzeniu AI lub CRD, oraz PNG z przezroczystym tłem.
  4. Do podanej przez grafika ceny zostaje doliczone 30% prowizji Portalu, oraz 23% podatku VAT.
  5. Grafik może dodać dowolną ilość różnych logo do Marketu.
  6. Grafik o dokonanej sprzedaży zostanie powiadomiony drogą mailową w celu przekazania danych do rozliczenia.
  7. Jeśli Klient w ciągu trzech dni zgłosi nieprawidłowości w otrzymanych plikach, badź zarząda wprowadzenia drobnych zmian (jak korekta kolorystyki, czy dodanie nazwy firmy) grafik jest zobowiązany nanieść zmiany.
  8. Grafik prowadzący działalność gospodarczą powinien wystawić fakturę na dane właściciela portalu i kwotę brutto logo (pomniejszoną o prowizje portalu).
  9. Grafik nieprowadzący działalności gospodarczej powinien pobrać umowę, wypełnić ją i podpisać, a następnie przesłać jej skan lub zdjęcia na adres [email protected]
  10. Po zatwierdzeniu plików przez Klienta lub po trzech dniach od zakupu jeśli Klient nie zgłosił zmian, jeśli grafik spełnił punkty 8 lub 9 zostanie wypłacona mu na konto należność za logo w kwocie jaką podał w formularzu zgłoszeniowym.
  11. Klient otrzymuje również adres email do grafika celem ewentualnej dalszej współpracy.
  12. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest właścicielem majątkowych praw autorskich do sprzedanego projektu, ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego za wyrządzone szkody
 8. Kupowanie loga w Markecie przez Klienta
  1. Aby zakupić logo w Markecie należy się zalogować, wejść w wybrane logo i kliknąć guzik "Kupuję logo", a następnie dokonać opłaty za pomocą przelewów24, paypala lub przelewu tradycyjnego.
  2. Podana cena jest ceną brutto (zawiera także prowizję portalu).
  3. Gdy wpłata zostanie zaksięgowana Klient otrzyma na adres email podawany przy rejestracji pliki zakupionego logotypu (w formacie AI lub CDR, oraz PNG z przezroczystym tłem), oraz kontakt email do autora pracy.
  4. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowosci w plikach w ciągu trzech dni od ich otrzymania. Jeśli takie wystąpią Usługodawca skontaktuje się z autorem pracy celem naprawienia usterek i prześle poprawione pliki Klientowi.
  5. Usługodawca skontaktuje się także z klietem celem pobrania danych do faktury VAT/rachunku, a następnie prześle ów rachunek/fakturę na adres email Klienta.
  6. W celu naniesienia zmian na logo (np. takich jak dodanie nazwy firmy, czy korekta kolorystyki) lub przeniesienia praw Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z grafikiem na adres email wysłany mu razem z plikami.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym mowa w art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Zastrzeżenia i postanowienia końcowe
  1. Serwis nie bierze odpowiedzialności za wszelkie awarie serwisu, jednak w wypadku wystąpienia takowych czas zakończenia wszystkich aktywnych konkursów zostanie przedłużony o czas trwania awarii.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia Użytkowników co do posiadanych przez nich praw, w tym praw autorskich do utworu, koncesji, pozwoleń, czy licencji.
  3. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych z informacjami o nowych konkursach, promocjach, czy informacji handlowych i reklamowych.
  4. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Jeżeli powyższy regulamin nie rozstrzyga sprawy wprost, wówczas mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. W przypadku braku zaksięgowania płatności, błędów wynikających z nieprawidłowego działania serwisu, oraz inne reklamacje prosimy zgłaszać na adres [email protected]
  7. W celu usunięcia konta z serwisu prosimy o pisanie na adres: [email protected]
  8. Właścicielem portalu jest
   Omnia-Pol Włodzimierz Karaś
   ul. Sierpińskiego 2/8
   02-122 Warszawa
   Nip 526-136-49-27
   77 1140 2004 0000 3302 7503 8450

 

Idź do góry